A A A

Przykład rozliczenia kwoty dofinansowania

Przykład wyliczenia kwoty dofinansowania na aparat słuchowy


Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.  Lekarz laryngolog wystawił wniosek na dwa aparaty słuchowe i dwie wkładki uszne.  W tym konkretnym przypadku MOPR może ustalić dofinansowanie maksymalnie na poziomie 150 %.

Z NFZ otrzymujemy:

  • aparat słuchowy         2 x 700 zł     (70% limitu)
  • wkładka uszna            2 x 50 zł     (100% limitu)

razem:1500 zł

Z MOPR otrzymujemy:

  • aparat słuchowy              2 x 1800 zł
  • wkładka uszna                2 x 70 zł

razem: 3740 zł

W sumie otrzymujemy 5240 zł na dwa aparaty słuchowe.

Kwoty refundzcji z MOPR są to kwoty maksymalne które można uzyskać.

Wysokosć refundacj jest ustalana co roku i w jest różna w zależności od zasobności MOPRu.