Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Inicjatorem Programu „Zdążyć z Pomocą” był prof. Zbigniew Religa, który pozostaje naszym Patronem. Wspiera nas także Beata Tyszkiewicz jako Prezydent Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”.

 

Mamy ponad 35 000 podopiecznych – są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Przekazujemy fundusze na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby. Szczęśliwie spotykamy się ze zrozumieniem wielu instytucji i osób, które doceniają nasz trud i starają się bezinteresownie nas wspierać.

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
STATUS PRAWNY: Fundacja

NIP: 118 14 28 385

REGON: 014902795

KRS: 0000037904

STATUS OPP od dnia 01.04.2004 r.

FUNDACJA POLSAT

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu jeden lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców.

Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie.

Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ustalonych kryteriów. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitacje.

Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Polsat należy kampania “Jesteśmy dla dzieci” Celem kampanii jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację dzieci – podopiecznych Fundacji Polsat.
Przez cały czas Fundacja systematycznie pomaga swoim podopiecznym przekazując środki finansowe na ich leczenie bądź rehabilitację. Wspieramy także ośrodki medyczne.

Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ustalonych kryteriów.

Fundacja POLSAT uprzejmie prosi o wypełnienie formularzy przez rodziców, lekarza prowadzącego i rehabilitantów dotyczących aktualnego stanu zdrowia dziecka, którego rodzice wystąpili do Fundacji o wsparcie finansowe w leczeniu i rehabilitacji.

Formularze znajdują się w spisie dokumentów, które należy przesłać na adres Fundacji.

Analiza nadesłanej informacji umożliwi Radzie Lekarzy Fundacji POLSAT właściwą rekomendację prośby rodziców Zarządowi, który podejmie decyzję o ewentualnym dofinansowaniu leczenia dziecka. Naszym celem nadrzędnym jest udzielenie wsparcia, którego efekty mogą być ocenione nie tylko przez rodziców, ale i obiektywnie przy czynnym udziale lekarzy.

 

Jeżeli Twojemu dziecku potrzebna jest rehabilitacja, leki, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny, czy aparaty słuchowe – przyślij odpowiedni komplet dokumentów na adres Fundacji:

Fundacja POLSAT
ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa