Od początku 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość niedosłuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do ukończenia 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

Refundacje dla dzieci i osób do ukończenia 26 roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na systemy wspomagające słyszenie, która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do ukończenia 26 roku życia.

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu

[table id=1 /]

Dotyczy aparatów na przewodnictwo powietrzne

Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 700 zł na jeden aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zakup aparatu słuchowego jest refundowany w 70% do limitu 1000 zł, czyli maksymalnie 700 zł (lub 1400 zł przy dwóch aparatach słuchowych). Refundacja przysługuje raz na 5 lat.
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na jeden aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL. Refundacja przysługuje raz na 5 lat.
Dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na jeden aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną. Przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe jeśli niedosłuch przekracza wartość 30 dB HL. Maksymalnie w przypadku dwóch aparatów można otrzymać dofinansowanie w wysokości 4000 zł. Przy zakupie aparatu słuchowego o wartości poniżej limitu finansowania otrzymamy refundację równoważną cenie zakupu sprzętu np. w przypadku zakupu jednego aparatu słuchowego w cenie 1900 zł., przysługuje nam refundacja w tej wysokości, gdyż zgodnie z rozporządzeniem aparaty są refundowane w całości do określonego limitu. Refundacja przysługuje raz na 3 lata.

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu;z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe

[table id=2 /]

Dotyczy aparatów na przewodnictwo kostne (z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe)

Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 1260 zł na jeden aparat słuchowy. Refundacja na dwa aparaty słuchowe wnosi 2520 zł pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekracza wartość 40 dB HL. Refundacja przysługuje raz na 5 lat.
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1800 zł na jeden aparat słuchowy. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL. Refundacja przysługuje raz na 5 lat.
Dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia – maksymalna kwota refundacji na 1 aparat słuchowy wynosi 1800 zł. Możliwość refundacji na 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu) czyli maksymalnie w przypadku 2 aparatów można otrzymać dofinansowanie w wysokości 3600 zł. Refundacja przysługuje raz na 3 lata.

Wkładka uszna wykonana indywidualnie

[table id=3 /]

Dotyczy wkładek usznych wykonanych indywidualnie

Osoby dorosłe po 26 roku życia oraz inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 50 zł na jedeną wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, czyli 100 zł przy dwóch wkładkach. Refundacja przysługuje raz na 5 lat.
Dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 60 zł na jedeną wkładkę uszną. Przysługuje refundacja na dwie wkładki, czyli 120 zł. Refundacja przysługuje każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza.

Systemy wspomagające słyszenie

[table id=4 /]

Systemy wspomagające słyszenie

W tym wypadku wskazaniem są wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenie 26 roku życia. Maksymalny limit dofinansowania wynosi 5500 zł. przy 50% udziale własnym pacjenta czyli – maksymalna kwota refundacji wynosi 2750 zł. Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat.