SYSTEMY WSPOMAGAJACE SŁYSZENIE

Osoby dotknięte głębokim niedosłuchem, nawet jeśli noszą dwa aparaty słuchowe, bardzo często mają problemy ze słyszeniem w hałasie lub z dalszej odległości. W takich sytaucjach polecamy dodatkowe urządzenia wspomagające słyszenie, które używane razem z aparatami słuchowymi pomagają rozwiązać takie problemy. Systemy złożone są z nadajnika i odbiornika. Dźwięki przekazywane są z nadajnika do aparatów słuchowych bezprzewodowo eliminując niekorzystne warunki otoczenia takie jak hałas i pogłos w sposób umożliwiający lepsze rozumienie mowy w hałasie. Znakomicie sprawdzają się w szkole, na uczelni, w kościele.